Wie ben ik

Mijn naam is Albert Nederveen. Ik ben ruim 10 jaar werkzaam binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Sinds 2017 werk ik als geregistreerd bedrijfsarts en sinds 2019 als zelfstandige met mijn onderneming Nederveen Medisch Advies B.V. Ik heb geruime ervaring binnen o.a. zorg, onderwijs, industrie, bouwnijverheid en overheid. Ik treed op als onafhankelijk medisch adviseur voor zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om werknemers en organisaties gezond en veilig aan het werk te helpen en te houden.

Mijn nadruk ligt op het bespreekbaar maken van gedrag van de organisatie, de leidinggevende en de individuele werknemer. Ik werk met hen samen aan een goede en efficiënte oplossing, welke een balans is tussen de verschillende belangen. Ik maak hierbij gebruik van motiverende gespreksvoering en coaching. Ik ben pro-actief in mijn advisering, neem veel eigen initiatief maar leg de verantwoordelijkheid wel waar deze hoort. Ik neem geen blad voor de mond. In mijn communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) ben ik uitstekend in staat om af te stemmen op de gesprekspartners en verschillende niveaus binnen een organisatie.

Lidmaatschappen

Nederveen Medisch Advies B.V. is aangesloten bij de Artsenfederatie KNMG, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB).

Bent u ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. In de klachtenprocedure staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen.

Contact

Nederveen Medisch Advies B.V.
Kloostersingel 52, 9751 NZ  Haren Gn
info@nederveenmedischadvies.nl

BIG: 59910905101
KvK-nummer: 78338816
AGB-code: 14100153
IBAN: NL39 RABO 0334048923